5 factors supporting the online tree business to be strongpicc

5 ปัจจัยหนุนทำให้ธุรกิจต้นไม้ออนไลน์มาแรง

February 16, 2019 admin 0

ยุคที่เทคโนโลยีแทบจะครองโลกอย่างนี้แน่นอนว่า ย่อมมีหลายธุรกิจล่มสลายไป ยกเลิกไปเนื่องจากใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่เทคโนโลยีจะหนุนจากดาวร่วงกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งได้เหมือนกัน ธุรกิจต้นไม้จากเดิมทรงตัวได้มาปีนี้กลายเป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองอย่างมาก เหล่านี้คือปัจจัยหนุนที่ทีมงานเราวิเคราะห์มาได้ ความสนใจเกี่ยวเรื่องโลกร้อน ปัจจัยแรกที่ทำให้ธุรกิจต้นไม้มาแรงมาก ทั้งในโลกออนไลน์ และออฟไลน์นั่นก็คือ ความสนใจเรื่องโลกร้อนหลังจากทางรัฐบาล ภาคเอกชน และ NGO ต่างออกมารณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้คนสมัยใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องดังกล่าวมากขึ้น เมื่อสนใจมากขึ้นก็มีความต้องการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อนมากขึ้นตามไปด้วย แม้จะเป็นคนในเมืองก็อยากจะช่วยลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ด้วย เมื่อคนปลูกต้นไม้มากขึ้นธุรกิจต้นไม้ออนไลน์ก็ตามไปด้วย การขนส่งทำได้ง่าย การขนส่งต้นไม้เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากระบบขนส่งไม่ดีพอ อาจจะทำให้ต้นไม้เสียหาย หรือ ตายระหว่างทางได้ […]