Soft-mouthed cocklepic

‘กาบหอยแครงปากแดง’ ไม้กินแมลง มีไว้อุ่นใจปลอดภัยจากยุง

November 8, 2019 admin 0

‘พืช’ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง ไม่อาจเคลื่อนที่ได้ เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของพืช จำเป็นต้องอาศัยสารอาหารจากดินเป็นหลัก เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมือพืชขาดแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดได้ หากแต่พืชบางชนิดก็ทดแทนสิ่งที่ขาดไป ด้วยการจับสัตว์มาเป็นอาหาร เช่น ‘กาบหอยแครงปากแดง’ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้กินแมลง และเป็นที่รู้จักกันดีอีกประเภทหนึ่ง สำหรับต้นไม้ประเภทนี้จะนำไนโตรเจนที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต มาย่อยสลายเพื่อสร้างโปรตีนให้แก่ตัวเอง ‘กาบหอยแครงปากแดง’ ปลูกไว้ช่วยกินยุง ‘กาบหอยแครง’ มีกาบขึ้นอยู่เหนือดิน บริเวณปลายกาบมีซี่แหลมแบบฟันปลา 15-20 ซี่ โดยในแต่ละซี่มีการผลิตน้ำหวานเอาไว้ดักจับแมลง มีขนขึ้นด้านใน บริเวณกาบจะตายเมื่อจับเหยื่อได้ประมาณ […]